Πρόγραμμα Επιδότησης Γονέων

ΔΡΑΣΗ 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Η πρόσκληση απευθύνεται σε γονείς Γυναίκες, που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, οι οποίες έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Στις γυναίκες που επιλέχθηκαν θα προσφερθούν θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους.

Ο σταθμός μας εδρεύει στον Δήμο Καλαμαριάς με ωράριο λειτουργίας 07:00-17:00.

Όλες οι νέες, απαραίτητες και έγκυρες πληροφορίες για τους γονείς μπορούν να βρεθούν στο παρακάτω επίσημο website του ΕΕΤΑΑ 
(με σχετικό κλικ)

www.eetaa.gr/

Διαθέσιμες Θέσεις από το Βρεφονηπιακό Αγκαλίτσα

  • 15 Βρέφη - Κωδικός Δομής 964
  • 15 Νήπια- Κωδικός Δομής 964

Βρεφικοί - Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί:

  • Κατηγορία Α1 βρέφη 2 μηνών έως 2,5 ετών
  •  Κατηγορία Α2 νήπια 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Οι ωφελούμενες/οι μπορούν να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι
  • να είναι άνεργες/οι που διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. 
  • Εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού). 

Βρεφονηπιακός-Παιδικός Σταθμός Αγκαλίτσα